logo
Access není jenom metoda, ale životní styl. Pokud si ho vyberete, počítejte s tím, že se váš život začne měnit - pokud budete chtít. Kurzy této metody pořádám po celé ČR, tak se budu těšit na objetí s vámi.
banner
About      Faq       Contact     Shop
Praha, Tisá adriana@accesspraha.cz +420 724 602 002
title image

Cena kurzů Access Energetický Facelift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
ACCESS energetický FACELIFT

Cena kurzu

Cena kurzu je stanovena společností ACCESS CONSCIOUSNESS.

Absolvováním kurzu se stáváte Access Consciousness Facelift Praktikem (AFPR).

Toto oprávnění praktikovat metodu máte navždy, není nutné jej obnovovat.

rok 2021
  • ACCESS energetický FACELIFT
  • $ 10.000,- Kč první absolvování kurzu
    • Každé další opakovaní kurzu za cenu 5 000,- Kč

    Děti do 15ti let zdarma, studenti do 18ti let hradí poloviční kurzovné