logo
Access není jenom metoda, ale životní styl. Pokud si ho vyberete, počítejte s tím, že se váš život začne měnit - pokud budete chtít. Kurzy této metody pořádám po celé ČR, tak se budu těšit na objetí s vámi.
banner
About      Faq       Contact     Shop
Praha, Tisá adriana@accesspraha.cz +420 724 602 002

Pro skoly

ACCESS BARS

Access Bars ve školách

Gramotnost v oblasti duševního zdraví představuje důležitou součást vzdělávacích programů ve školách, protože posiluje povědomí, znalosti a porozumění duševnímu zdraví mezi studenty, učiteli a dalším školním personálem. Zahrnování témat spojených s duševním zdravím do výuky umožňuje lepší pochopení, jak rozpoznávat duševní nepohodu, identifikovat problémy a podporuje včasné vyhledání pomoci a podpory.

 

Projekt Access Bars ve školách je celosvětový projekt a v mnoha zemích se osvědčil jako velmi jednoduchá a zároveň efektivní relaxační metoda, s obrovským přínosem pro každé dítě, pro školu, ale i rodiny samotných dětí.

 

Zatímco administrativa a tlak na výsledky vyčerpávají vaše učitele a žáky, Access Bars nabízí jedinečnou možnost, jak do školního prostředí vnést hlubokou relaxaci a emocionální vyrovnanost.

Co je Access Bars?

Access Bars je metoda zaměřená na uvolnění mentálních, emocionálních a fyzických bloků prostřednictvím 32 bodů na hlavě – více ZDE, které při lehkém dotyku stimulují pozitivní změny v mozku.

 

Access Bars uklidňuje rozbouřenou mysl, snižuje stres a poskytuje mozku prostor pro doplnění energie. Tato jemná technika působí na uvolnění fyzických i mentálních bloků uložených v těle a napomáhá větší pohodě v různých oblastech života.

 

Během sezení Bars se většina klientů přestává soustředit na problémy a starosti běžného dne a začíná hluboce relaxovat. Mozkové vlny se zpomalí, což umožní přístup ke vzorcům chování, systémům přesvědčení a postojům, které až do teď vytvářely hranice a limity pro život, po kterém toužíme. 

Zahrnutí relaxační metody do výuky pomáhá:

zlepšit soustředění a zvýšit zapojení dětí do vzdělávacího procesu
budovat vztahy mezi žáky a učiteli, vytvářet větší důvěru a porozumění
k lepší koncentraci, zlepšení dovedností a spolupráci ve třídě
dětem s ADHD, dyslexií, autismem ... apod.
zvýšit motivaci k učení
rozvíjet emocionální inteligenci, empatii - ubývá násilí
proměnit hyperaktivitu dětí do kreativity
u dětí s vadou řeči (dyslálie, koktavost, breptavost)

Implementace Access Bars do školního programu představuje inovativní způsob, jak zmírnit řadu aktuálních výzev a problémů, kterým školy čelí a nabízí nástroj pro podporu celkové pohody ve škole a úspěchu studentů i pedagogického personálu.

Může být velkým přínosem také z hlediska snížení stresu a zlepšení celkové psychické pohody.

 

U pedagogů z dlouhodobého hlediska vede k vyšší spokojenosti v práci a snížení rizika vyhoření.

Podpora duševního zdraví a wellbeing

Výzkumy ukazují, že metody, které aktivně podporují gramotnost v oblasti duševního zdraví a welbeing, mají pozitivní dopad na celkovou atmosféru ve škole, která se projeví skrze větší pohodu studentů i pedagogů, ubývá problémů se šikanou a mikroagresí, s poruchami přijmu potravy a také se zlepšují studijní výsledky žáků.

Je tedy zřejmé, že investice do gramotnosti v oblasti duševního zdraví ve školách představuje klíčový krok k podpoře zdravější a šťastnější budoucnosti pro všechny studenty a psychické pohody pro učitele.

Moderní škola není jenom institucí, která poskytuje vzdělání, ale v současné době, víc než kdy jindy může podpořit emocionální a sociální rozvoj žáků. 

Ponořte se do stavu hluboké relaxace. Uvolněte svůj mozek - uvolněte své tělo.

Spusťte české titulky!

Co nabízíme?

Začlenění metody Access Bars do škol přináší mnoho benefitů a také možností. Proto naše programy vždy šijeme na míru situaci, potřebám a velikosti každé školy, případně školky. 

 

Celkově  projekt Access Bars ve školách může přispět k vytvoření pozitivního a podporujícího vzdělávacího prostředí, které podporuje nejen akademický úspěch, ale také osobní rozvoj a duševní zdraví studentů a učitelů.

 

Pro více informací a spolupráci mě prosím kontaktujte. Ráda se s vámi potkám osobně nebo v rámci online schůzky.