logo
Access není jenom metoda, ale životní styl. Pokud si ho vyberete, počítejte s tím, že se váš život začne měnit - pokud budete chtít. Kurzy této metody pořádám po celé ČR, tak se budu těšit na objetí s vámi.
banner
About      Faq       Contact     Shop
Praha, Tisá adriana@accesspraha.cz +420 724 602 002

Pro firmy

ACCESS BARS

Access Bars ve firmách

Cílem projektu Access Bars in Business je přinést výhody metody Access Bars do firemních struktur, s důrazem na zlepšení mentálního a emocionálního zdraví zaměstnanců.

 

Implementace této metody může pomoci vytvořit harmoničtější pracovní prostředí, podpořit duševní zdraví a celkově přispět ke změně pracovní atmosféry na pracovišti.

 

Její principy a techniky mohou přinést několik klíčových výhod:

Zvýšení produktivity: Uvolněním mentálních bloků a snížením stresu mohou zaměstnanci pracovat efektivněji. Méně stresu znamená lepší koncentraci a schopnost řešit problémy, což přímo zvyšuje produktivitu.
Zlepšení pracovní atmosféry: Access Bars může pomoci vytvořit pozitivnější a uvolněnější pracovní prostředí tím, že sníží úroveň stresu a zlepší vzájemné vztahy mezi zaměstnanci. Když se lidé cítí lépe, je pravděpodobnější, že budou spolupracovat a podporovat se navzájem.
Podpora kreativity: Otevřená mysl, bez zbytečných bloků a limitujících přesvědčení, je klíčem k inovaci. Access Bars může pomoci odstranit tyto bariéry a povzbudit zaměstnance k větší kreativitě a hledání nových řešení.
Zvýšení zaměstnanecké spokojenosti a loajality: Investice do blaha zaměstnanců může vést k vyšší spokojenosti a loajalitě, což snižuje fluktuaci a s tím související náklady na nábor a zaškolování nových pracovníků.
Lepší zvládání změn a výzev: V dnešním rychle se měnícím světě je schopnost adaptace klíčová. Access Bars mohou pomoci zaměstnancům lépe zvládat stres způsobený změnami a výzvami, což umožňuje firmě rychleji a efektivněji se přizpůsobit.
Co když nejlepší způsob, jak pracovat v harmonickém prostředí a mít prosperující a udržitelnou firmu, je posílit duševní zdraví každého člena managementu i zaměstnance?

Access Bars může vést ke změně v následujících situacích:

při duševní nepohodě (podrážděnost, náladovost ...)
při úzkostech, strachu a depresi
při syndromu vyhoření
při nízké nebo žádné motivaci
při stresu a přetížení
při duševní a fyzické únavě a vyčerpání

Jak to funguje?

Access Bars je soubor 32 bodů na hlavě, které při lehkém dotyku stimulují pozitivní změny v mozku a rozpouští elektromagnetické složky stresu, myšlení a emocí. Tato jemná, neinvazivní technika působí na uvolnění fyzických i mentálních bloků uložených v těle a napomáhá většímu uvolnění ve všech různých oblastech života.

 

Během sezení Bars se většina klientů přestává soustředit na problémy a starosti běžného dne a začíná hluboce relaxovat. Při lehkém dotyku body Bars stimulují pozitivní neurologickou odezvu v mozku příjemce.

 

Jakmile jsou tyto body stimulovány, vyvolají pozitivní neurologickou reakci, která umožní tělu a mysli vrátit se do přirozeného stavu klidu. Zároveň to aktivuje tělu přirozenou schopnost uvolnit se a umožnit fyziologické změny potřebné pro větší pohodu. 

Ponořte se do stavu hluboké relaxace. Uvolněte svůj mozek - uvolněte své tělo.

Spusťte české titulky!

Co nabízíme?

Začlenění metody Access Bars do firemní strategie wellness by mohlo znamenat proaktivní přístup k řízení stresu, podpořit osobní i profesní růst zaměstnanců a posílit korporátní kulturu zaměřenou na péči o zaměstnance. Tím by se mohlo zvýšit celkové zaměření firmy na zdraví, pohodu a efektivitu.

Každá organizace je jiná a proto naše programy vždy šijeme na míru situaci a potřebám společnosti. Nabízíme:

Basic balíček - naučíme techniku AB vaše zaměstnance, aby si mohli dopřát 30min. přestávku, v rámci které se uvolní, načerpají novou energii a můžou se snáze soustředit na pracovní povinnosti
Balíčky Wellbeing a Exclusive - navrhneme způsob a postaráme se o vaše zaměstnance (detaily domlouváme individuálně podle potřeb dané společnosti)